Privacybeleid

U begeeft zich momenteel op MakelaarsTip.nl en staat mogelijk op het punt om een aanvraag voor een gratis waardebepaling in te dienen. Dat betekent dat de gegevens die u opgeeft verzonden worden naar MakelaarsTip.nl. Op deze pagina leggen wij uit wat er precies met de door u opgegeven gegevens gebeurt als u de aanvraag voltooit.

Wie verwerkt mijn gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door MakelaarsTip.nl. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij bereikbaar via info@MakelaarsTip.nl.

Wat gaat er gebeuren met mijn gegevens?

Als u een aanvraag voor een waardebepaling voltooit, dan ontvangt u in eerste instantie een e-mail met de door u aangevraagde waardebepaling. MakelaarsTip.nl inventariseert uw gegevens, wensen en voorkeuren, waarbij er op basis van deze gegevens het voor u meest geschikte makelaarskantoor wordt geselecteerd. Deze selectie wordt automatisch door het systeem bepaald op basis van locatie en relevantie.

Uw gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar het voor u geselecteerde, meest geschikte makelaarskantoor. Dit makelaarskantoor ontvangt de gegevens van uw aanvraag per e-mail. Op basis van deze informatie zal het betreffende makelaarskantoor contact met u zoeken (per e-mail of telefonisch) om u te informeren over hun diensten en tarieven. Zodoende leidt een aanvraag via MakelaarsTip.nl tot gegevensopslag op twee locaties: bij MakelaarsTip.nl zelf én bij het makelaarskantoor dat aan uw waardebepaling gekoppeld is.

Middels een overeenkomst tussen MakelaarsTip.nl en het voor u geselecteerde makelaarskantoor, dient het kantoor dat uw gegevens ontvangen heeft zich te houden aan de volgende punten: de gegevens mogen enkel gebruikt worden om u in te lichten over de benodigde diensten en bijbehorende diensten, verdere verspreiding van uw gegevens naar derden is niet toegestaan, indien u uw aanvraag wenst terug te trekken dient MakelaarsTip.nl een verzoek tot verwijdering van uw gegevens in bij het voor u geselecteerde makelaarskantoor op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hetgeen bedrijven verplicht om uw gegevens te verwijderen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Uw gegevens worden door MakelaarsTip.nl in zijn volledigheid bewaard gedurende 60 maanden. Na de termijn van 60 maanden worden uw naam, e-mailadres en telefoonnummer automatisch verwijderd. De adresgegevens blijven bewaard voor interne statistische doeleinden. Steekproefsgewijs kan u door MakelaarsTip.nl ook worden gevraagd (telefonisch of per email) of u tevreden bent met de door ons aangeboden diensten, maar ook of het door ons aanbevolen makelaarskantoor aan uw wensen heeft voldaan. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van de door ons geselecteerde makelaarskantoren waarborgen. Uw beoordeling(en) dienen tevens om de kwaliteit van betrokken makelaarskantoren te screenen en te classificeren.

De reden dat de bewaartermijn op 60 maanden gesteld wordt, is dat in sommige gevallen gebruikers van onze website na enige tijd (variërend van enkele weken tot enkele jaren) een nieuwe aanvraag indienen. Hiermee kunnen wij constateren of een aanvraag een herhalende aard heeft, zodat misbruik uitgesloten worden van onze dienstverlening. Maar ook kunnen wij hiermee onze dienstverlening optimaliseren richting de terugkerende aanvrager.

Kan ik mijn gegevens inzien, laten corrigeren en/of laten verwijderen?

Ja, als u een waardebepaling aanvraagt en zodoende uw persoonsgegevens verstrekt, hebt u het recht op inzage, correctie en verwijdering. Voor het opvragen van de geregistreerde gegevens, het laten corrigeren en/of geheel laten verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u via info@MakelaarsTip.nl een verzoek indienen. Op de kortst mogelijke termijn zullen wij vervolgens uw verzoek behandelen. Indien uw verzoek verwijdering is, zullen wij tevens bij het voor u geselecteerde makelaarskantoor een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hetgeen dit makelaarskantoor verplicht om uw volledige gegevens te verwijderen.

In het geval van verwijdering zullen ook wij uw gegevens volledig verwijderen, met uitzondering van de adresgegevens, welke gebruikt worden voor interne statistische doeleinden. Zodoende worden uw identiteit en contactgegevens conform het recht op vergetelheid verwijderd.

Kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn gegevens?

Ja, indien uw ervaring is dat er een onjuiste verwerking heeft plaatsgevonden, dan kunt u een klacht indienen via info@MakelaarsTip.nl. Wij zullen dan in overleg met u stappen nemen om de verwerking te corrigeren, danwel stop te zetten en ongedaan te maken. Uw keuze is hier leidend in.

Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens te verstrekken?

Het indienen van een aanvraag (en daarmee het verstrekken van uw persoonsgegevens) geschiedt volledig vrijwillig. Indien u uw gegevens niet wenst te verstrekken, dan kunt u eenvoudigweg afzien van het indienen van een aanvraag op onze website. Wel is het zo dat MakelaarsTip.nl alleen aanvragen met correcte adresgegevens en contactgegevens kan verwerken, daar de gekoppelde makelaarskantoren u enkel kunnen informeren indien uw gegevens juist en daarmee behandelbaar zijn. Indien MakelaarsTip.nl meent dat de opgegeven gegevens onjuistheden bevatten, kan MakelaarsTip.nl er voor kiezen om de door u gedane aanvraag - of het door u verstuurde bericht - niet in behandeling te nemen.

Worden mijn gegevens handmatig of geautomatiseerd verwerkt?

Uw gegevens met betrekking tot de waardebepaling worden volledig automatisch verwerkt. Dat wil zeggen dat al uw gegevens, wensen en voorkeuren automatisch worden geïnventariseerd en dat uw aanvraag middels een geautomatiseerd systeem wordt gekoppeld aan het voor u meest geschikte makelaarskantoor. De besluitvorming om uw aanvraag naar een specifiek makelaarskantoor te versturen komt tot stand op basis van uw locatie, statistisch aantoonbare prestaties, klantrecenties van de geselecteerde makelaarskantoren, en uw opgegeven voorkeuren en wensen. Wij sturen uw gegevens (na koppeling) vervolgens automatisch door naar het geselecteerde makelaarskantoor.

Ook de keuze om een aanvraag wel of niet in behandeling te nemen (bijvoorbeeld omdat een aanvraag mogelijk onjuistheden bevat), geschiedt middels een geautomatiseerd systeem, waarbij ook handmatige keuzes kunnen plaatsvinden. Onderdeel van deze handmatige keuzes kan zijn dat MakelaarsTip.nl besluit om per email een bevestiging van uw aanvraag te vragen, of dat er eerst telefonisch contact met u wordt gezocht om de inhoud van uw aanvraag te verifiëren, alvorens de aanvraag en/of het bericht verder in behandeling genomen wordt.

Wie komt in het bezit van mijn gegevens na het indienen van een aanvraag?

De gegevens die u aan MakelaarsTip.nl verstrekt, worden enkel verwerkt door MakelaarsTip.nl en het voor u geselecteerde makelaarskantoor. Dit makelaarskantoor verleent het type dienstverlening in uw directe omgeving, waar u volgens de inhoud van de aanvraag naar op zoek bent. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, zoals andere commerciële instanties, instanties buiten de EU of internationale organisaties.

Welke gegevens van mij worden geregistreerd, naast de gegevens die ik opgeef in een formulier?

MakelaarsTip.nl registreert het IP-adres waarmee u een aanvraag indient. Uw IP-adres wordt bewaard bij uw gegevens binnen het systeem van MakelaarsTip.nl en wordt niet verstrekt aan de geselecteerde makelaarskantoren. Zodoende is uw IP-adres interne informatie voor MakelaarsTip.nl en wordt dit gegeven niet verder verspreid na het indienen van een aanvraag. Het IP-adres is niet relevant voor geselecteerde makelaarskantoren, en dient bij MakelaarsTip.nl enkel het doel om misbruik van onze dienstverlening te voorkomen. Na een verzoek van verwijdering, worden uw naamgegevens en contactgegevens zoals eerder genoemd verwijderd, maar blijft uw IP-adres geregistreerd, om misbruik van onze dienstverlening tegen te gaan.

Worden er cookies geplaatst?

De offerteformulieren van MakelaarsTip.nl maken gebruik van functionele cookies (voor een goede werking van het formulier) en analytische cookies (voor het registreren van bezoekersstatistieken). Het formulier maakt geen gebruik van zogeheten tracking-cookies die uw bezoek bij derden zouden kunnen melden. Zodoende wordt uw bezoek enkel geregistreerd door MakelaarsTip.nl zelf.

Wat gebeurt er als het privacybeleid van MakelaarsTip.nl wijzigt?

MakelaarsTip.nl heeft het recht om het privacybeleid zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen. Het is raadzaam om ons privacybeleid met enige regelmaat te controleren, indien u daar prijs op stelt. Vragen over ons privacybeleid kunnen gericht worden aan info@MakelaarsTip.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Laatste update: 24-5-2018